Domov Zima Cenník skipasov
Aktuálny cenník

Otváracie hodiny

Lyžiarske stredisko Ski Čierny Balog je v zimnej sezóne OTVORENÉ DENNE v čase 09:00 - 16:00 hod.

Večerné lyžovanie sa realizuje na Zjazdovke 1 v dňoch STREDA, PIATOK a SOBOTA v čase 17:00 - 20:00 hod.

Domov Zima Cenník skipasov
Cenník skipasov

Sezóna 2023/2024

Dospelí
(18-60 r.)
Juniori a seniori
(13-18 r.) a (nad 60 r.)
Deti
(6-12 r.)
Večerné lyžovanie (vyb. dni 17:30 - 20:00) 16 € 14 € 12 €
4 hod. 25 € 22 € 18 €
4 hod. (región Čierny Balog, Brezno*) 22 € 18 € 13 €
2 hod. SKI ŠKOLA 18 € 16 € 13 €
1 hod. SKI ŠKOLA 12 € 11 € 10 €
Celodenný 09:00 - 16:00 hod. 27 € 25 € 20 €
2 dni 50 € 46 € 36 €
3 dni 75 € 69 € 54 €
4 dni 100 € 92 € 72 €
5 dní 125 € 115 € 90 €
10 jázd 38 € 33 € 30 €
1 jazda 4 € 4 € 3 €
SKIALP 5 € 4 € 3 €
Rodinný lístok 2+1 (jednodňový) 68 €
Rodinný lístok 2+2 (jednodňový) 84 €

Ceny sú uvedené v EUR vrátane DPH.

*podmienka: preukázať sa dokladom o trvalom bydlisku v okrese Brezno alebo Čierny Balog (len OP alebo preukaz poistenca)

Informácie

k cenníku

Skipasy - informácie
 • Vratná kaucia za elektronickú kartu je pre každý lístok 2€. Pri zistenom zneužití môže byť skipas odobratý. Vratná kaucia sa nevracia pri strate a poškodení skipasu.
 • Deti do 5 rokov lyžujú ZDARMA (ak nepoužívajú samostatne kotvu).
 • Pre deti do 5 rokov ak používajú samostatne kotvu je potrebné taktiež zakúpiť lístok.
 • Nárok na detské lístky majú osoby vo veku od 6 do 12 rokov.
 • Nárok na juniorské lístky majú osoby vo veku od 13 rokov do 18 rokov.
 • Nárok na seniorské lístky majú osoby staršie ako 60 rokov.
Zľavy - informácie
 • ZĽAVY !!! NEPLATIA PRE BODOVÉ LÍSTKY !!!
 • 50% pre ZŤP
 • 10% pre hostí ubytovaných v ubytovacích zariadeniach Ski Čierny Balog. 
 • 10% pre skupiny nad 20 osôb a k tomu jeden lístok bezplatne. Lístky kupuje a platí jedna osoba.
 • Horehronie Card: platí zľava 15% na denný lístok po jej predložení.
 • Pri všetkých zľavách je nutné preukázať sa na základe výzvy obsluhy platným príslušným dokladom (občiansky preukaz, deti – preukaz poistenca, ubytovací preukaz, preukaz ZŤP…).
 • Pri uplatňovaní zľavy pre študentské lyžiarske kurzy požadujeme priložiť zoznam študentov, lístky kupuje a platí jedna osoba.
 • Rodinná zľava: príbuzenský vzťah je nutné preukázať preukazom totožnosti, u detí preukazom poistenca (alebo iným dokladom preukazujúcim príbuzenský vzťah a vek dieťaťa do 12 rokov). K pokladni sa pri kúpe rodinného lístka musia dostaviť všetci členovia rodiny.
Trinásť pravidiel správania sa na trati

1. Ohľaduplnosť navzájom – každý návštevník sa musí v areáli strediska, najmä na trati správať tak, aby neohrozil iného návštevníka a nespôsobil mu škodu. 

2. Primeraná rýchlosť – každý lyžiar musí mať na zjazdovke prehľad pred sebou. Rýchlosť musí prispôsobiť svojim schopnostiam a možnostiam, terénu, počasiu, snehovým podmienkam ako aj hustote lyžiarov na trati. Pri dojazde k nástupným staniciam po zjazdovej trati je povinnosťou každého lyžiara minimálne 50 metrov pred samotným dojazdom znížiť svoju rýchlosť tak, aby neohrozil svoju bezpečnosť a takisto bezpečnosť iných ľudí. 

3. Voľba smeru jazdy a zodpovednosť - lyžiar prichádzajúci zozadu musí svoj smer jazdy voliť tak, aby neohrozil pred ním jazdiaceho lyžiara. Prednosť má vždy lyžiar vpredu. Lyžiar, ktorý jazdí za iným lyžiarom, musí dbať na dostatočný odstup, aby lyžiarovi vpredu ponechal voľný priestor pre smer a spôsob jazdy. 

4. Smer jazdy - po označených zjazdovkách je povolené pohybovať sa len smerom z hora nadol. Je prísne zakázané pohybovať sa po vyznačených zjazdovkách v protismere! (neplatí pre obsluhu a personál lyžiarskeho strediska) 

5. Predchádzanie - predchádzať je dovolené zľava aj sprava ale tak, aby predchádzaný lyžiar mal dostatočný priestor pre zmenu smeru a aj spôsobu jazdy. 

6. Vjazd na trať a rozjazd po zastavení – každý, kto vchádza na zjazdovú trať, alebo ju prechádza, je povinný sa presvedčiť, či sa zhora nepribližuje iný lyžiar, aby neohrozil seba ani iných a aby zabránil možnej kolízii. 

7. Zastavenie - návštevník môže zastaviť a stáť iba na miestach, kde je dobre viditeľný a kde nebráni ostatným v riadnom užívaní trate. Zastaviť a stáť sa môže iba na okraji zjazdovej trate. 

8. Peší pohyb - pešo sa môže pohybovať iba mimo zjazdoviek. 

9. Rešpektovanie značenia – každý musí rešpektovať všetky značenia umiestnené na zjazdových tratiach. 

10. Prípad nehody - pri úraze na lyžiarskej trati i mimo nej je každý lyžiar povinný poskytnúť pomoc a oznámiť to oprávnenej osobe (horskej záchrannej službe, prípadne pracovníkom lanových dráh alebo vlekov). Každý účastník nehody je povinný podrobiť sa dychovej skúške na alkohol, vykonanej povereným pracovníkom lyžiarskeho strediska. 

11. Preukázanie totožnosti - každý účastník a aj svedok nehody, je povinný poskytnúť horskej službe alebo pracovníkom strediska základné údaje o svojej osobe. 

12. Bezpečnosť - osoby mladšie ako 16 rokov sú povinné chrániť si na lyžiarskej trati hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou. Osoba, ktorá organizuje činnosť na lyžiarskej trati ukladá povinnosť zabezpečiť, aby osoby mladšie ako 16 rokov mali oblečený reflexný bezpečnostný odev alebo na sebe viditeľne umiestnené reflexné bezpečnostné prvky. Označené zjazdové trate sú upravované okrem, freeridových" zón. Každý návštevník používa trate na vlastné riziko a pred použitím musí zvážiť svoje schopnosti vzhľadom na stav tratí, počasie a ich priepustnosť. 

13. Skipas - každý návštevník je povinný používať prepravné zariadenia len s platným skipasom a pred nastúpením na prepravné zariadenie je povinný na výzvu pracovníka strediska alebo inej osoby poverenej výkonom kontroly sa ním preukázať. Za platný sa považuje skipas, ktorého doba platnosti neuplynula a pre ktorý návštevník spĺňa všetky požadované podmienky. Všetky skipasy sú neprenosné. Všetky skipasy sú monitorované systémom skidata a smie ich využívať len jedna osoba. V prípade použitia druhou osobou budú zablokované, ako aj skipasy zakúpené mimo pokladní strediska. 

Nákupný košík
Váš nákupný košík je prázdny.